Watkins-Bee-Pop lichtmeter. Te vinden in onze lichtmeter verzameling.

Lichtmeter verzameling

Een lichtmeterfotometer of luxmeter is een apparaat voor het meten van de verlichtingssterkte veelal in lux. Het meten van de verlichtingssterkte is van belang voor bijvoorbeeld werkplekken, in de sport, in de fotografie (belichtingsmeter) en in de astronomie. Onze verzameling is hieronder te bekijken.

Naarmate de afstand van de lichtbron tot het te verlichten voorwerp groter wordt, neemt de verlichtingssterkte in het kwadraat af. Daarom moet voor een juiste meting van de verlichtingssterkte de luxmeter op werkhoogte worden geplaatst.

In de sport wordt een lichtmeter gebruikt bij sommige takken van sport (zoals tennis en cricket) waarbij de spelers tijdens wedstrijden de bal zeer goed moeten kunnen zien.

Onze lichtmeter verzameling word in foto- en filmcamera’s gebruikt voor het goed instellen van de belichtingstijd en het diafragma. Er zijn diverse merken zoals Gossen, Capital, Fodor en Agfa.

Werking lichtmeter

In een lichtmeter, zoals gebruikt voor werkplekken, in de sport en in de fotografie, verandert in een fotodiode de elektrische stroom die in sperrichting door de fotodiode loopt exact lineair met de verlichtingssterkte die op de diode aanwezig is. In tegenstelling tot LDR’s zijn fotodiodes zeer stabiel en niet onderhevig aan veroudering en bevatten ze ook geen giftige stof zoals in een LDR wel het geval is. De gemeten verlichtingssterkte wordt zichtbaar gemaakt middels een draaispoelmeter of op een lcd-display.

De lichtmeter kan met een interne sensor of een losse externe lichtsensor uitgevoerd zijn. Ze zijn zijn zowel analoog als digitaal verkrijgbaar. In de astronomie is een lichtmeter op andere principes gebaseerd omdat de lichtsterkte die gemeten moet worden veel geringer is.

Naast lichtmeters hebben we nog diverse andere fotografica onderdelen in onze verzameling. Kijk vooral rond op deze website: https://marleysworld.nl/marleyscameracollectie/