• Home
  • /
  • Category Archives: Vogels
Oranje vink fluitend op stam.

Vink

Common Chaffinch, Fringilla coelebs – Vinken (Fringillidae) De Vink leeft in in bossen, boomrijke tuinen en parken. Ze eten namelijk zaden en zachte plantendelen, zoals bladknoppen. Toch is het vooral hoog Nederland waar vinken het meeste voorkomen. Aan het einde van hun zang laten vinken vaak de bekende ‘vinkenslag’ horen. Vinken hebben een korte, kegelvormige…

Mus in de sneeuw op een tak.
Mus

Mus

House Sparrow, Passer domesticus – Mussen (Passeridae) De mus behoort tot de superfamilie Passeroidea. Dit is een grote groep onderling zeer verschillende families, waartoe veel andere zaadetende vogelsoorten behoren, zoals de vinken en gorzen, maar ook insecteneters zoals de heggenmus en de piepers en kwikstaarten. Anders dan hun naam doet vermoeden zijn mussen geen nauwe verwanten van de heggenmus. Ook zijn ze…

Mees zittend op muur.

Mees

De Mees (Paridae) komt uit een rijk gevarieerde familie in de orde van de zangvogels (Passeriformes) en de superfamilie Sylvioidea. Het zijn kleine, gedrongen vogels met een relatief krachtige snavel. Mezen zijn beweeglijke vogels en handige klimmers tijdens het foerageren. De lichaamslengte varieert van 11 tot 22 cm. Eurasian Blue Tit, Cyanistes caeruleus – Mezen (Paridae) Leefwijze In hun…

groenling op zwarte achtergond

Groenling

De groenling, groenvink of groninger (Chloris chloris synoniem: Carduelis chloris) is een zangvogel van de familie van de vinkachtigen (Fringillidae). De vogel eet vooral zaden. Groenlingen doen hun naam eer aan: ze laten zich herkennen aan allerlei tinten groen in hun verenkleed. De vogel is oorspronkelijk een bewoner van bosranden en halfopen zoomvegetatie. Nu dat natuurlijke habitat zeldzaam is, bewoont de groenling vooral cultuurlandschappen: als er…

De kop van een struisvogel

Vogels diverse

Vogels (Aves) zijn een klasse van warmbloedige, gewervelde dieren die gekenmerkt worden door het bezit van veren, een hol maar sterk skelet en aangepaste voorste ledematen die hen in beginsel het vermogen geven te vliegen. De vogel komt wereldwijd voor, in zeer uiteenlopende milieus. Sommige zijn aangepast aan het leven in water, zoals zeevogels, andere aan het leven op het land, zoals loopvogels en weer andere zijn…

12