In ons archief vonden wij deze zwart-wit foto genomen door de NSB fotodienst. Op zogenaamde contactafdrukken. Deze foto hebben we ingekleurd. Deze foto maakte dat we meer wilde weten over de achtergrond. De foto is genomen bij de Veemarkt in Den Bosch. Het is vrij uniek omdat men nog over een bruggetje moest om het terrein te betreden. Op de foto is een spandoek te zien met de tekst; “Storm SS weekblad”. Het is een spandoek dat de propaganda uiting goed laat zien. Het tijdschrift “Storm SS” werd uitgegeven door de Nederlandse SS om publiek geïnteresseerd te krijgen en lid te laten worden in de gedachtengoed van de SS.

Boerenlanddag 1941 te s’-Hertogenbosch

Geschiedenis Bossche Veemarkt.

Omdat de groeiende handel in dieren op openbare plaatsen, zoals lokale pleinen, voor steeds meer overlast zorgde, werd in 1931 het eerste, geheel overdekte veemarktcomplex geopend door burgemeester Frans van Lanschot. De Bossche Veemarkt ook wel bekend als de Brabanthallen.

Het ontwerp kwam van stadsarchitect Piet van Kessel. Vriend van Frans van Lanschot begint in 1929 met zijn ontwerp voor de veemarkt in het Veemarktkwartier. Een degelijk besloten complex, zo buiten de stad gelegen, baarde opzien. Men vond de hallenstructuur en de verspreid liggende voorzieningen, zoals restaurant-en ontvangstruimte, de bank en bedrijfs-en woonruimten, merkwaardig. Markant is de toren die de langgerekte voorgevel doorbreekt. Er staat sedert de ombouw tot Congrescentrum in neonletters 1931 op. Piet van Kessel heeft in 1931 zijn werk afgerond toch werd in 1932 door koningin Wilhelmina de Veemarkt officieel geopend.

Nederlands Agrarisch Front

Nadat de Tweede oorlog gestart was is het Nederlandse Boerenfront ontstaat uit de Agrarische Dienst van de NSB. De leider van deze dienst, E.J. Roskam, was voor de stichting van deze “Organisatie tot voorbereiding van den Rijksvoedingsstand” op zaterdag 13 juli 1940 met verschillende landbouwmannen en belangstellenden in het levensmiddelen vak in Den Haag bijeengekomen. Op 20 november 1940 werd de officiële fusie van “Landbouw en Maatschappij” en “het Nederlandsch Boerenfront” ondertekend en ontstond het Nederlands Agrarisch Front. Zoals de toestanden in Nederland toen waren, moest de leiding hiervan opgedragen worden aan een lid van de NSB en zou deze dus door de leider van de NSB worden aangewezen. De deelnemers aan het Nederlandsch Agrarisch Front hadden gelijke rechten en plichten ongeacht lidmaatschap van de NSB. Leider van het NAF werd Evert Jan Roskam.

Er werden door het NAF boerenlanddagen georganiseerd. Deze werden o.a.. georganiseerd om mensen te werven om aan het Oostfront te werken bij agrarische bedrijven. Niet alleen de agrariërs probeerden ze te werven. Maar via hun ook andere mensen die geen lid waren van de NAF.

Ook op 2 augustus 1941 een boerenlanddag georganiseerd. Via een pamflet werden mensen uitgenodigd om bij de NSB Veemarkt in Den Bosch aanwezig te zijn.

Foto NSB fotodienst

\In ons archief vonden wij deze zwart-wit foto genomen door de NSB fotodienst. Op zogenaamde contactafdrukken. Deze foto hebben we ingekleurd. Deze foto maakte dat we meer wilde weten over de achtergrond. De foto is genomen bij de NSB Veemarkt in Den Bosch. Het is vrij uniek omdat men nog over een bruggetje moest om het terrein te betreden. Op de foto is een spandoek te zien met de tekst; “Storm SS weekblad”. Het is een spandoek dat de propaganda uiting goed laat zien. Het tijdschrift “Storm SS” werd uitgegeven door de Nederlandse SS om publiek geïnteresseerd te krijgen en lid te laten worden in de gedachtengoed van de SS.

De Veemarkt herbergde in de oorlogsperiode ook nog een werkplaats van de Luftwaffe. Op dolle dinsdag 5 september 1944 werd de werkplaats opgeblazen.

Na de oorlog werd de Veemarkt hersteld van zijn “oorlogswonden”. De Veemarkt heeft nog jaren lang dienst gedaan als veemarkt.

De Veemarkt zoals wij er nu nog over spreken werd overgenomen door Libéma en is in 2001 geplaatst op de lijst Rijksmonumenten. Datzelfde jaar brak de mond-en-klauwzeer epidemie uit in Europa. Dit betekende het einde voor de Bossche Veemarkt. Heden staat de veemarkt bekend als de “Brabanthallen”. Daar worden tegenwoordig evenementen en concerten georganiseerd bijvoorbeeld; Indoor Brabant, rommelmarkten, beurzen. Hier hebben ook artiesten en bands opgetreden zoals; The Rolling Stones, Metallica, Bryan Adams, Prince etc.

Meer over de geschiedenis van Rosmalen is te vinden op https://www.facebook.com/OnsRosmalen/.

Meer verhalen achter foto’s zijn te vinden op https://marleysworld.nl/verhaal-achter-de-foto/.